พฤศจิกายน 17, 2021 archive

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์”

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบค …

Continue reading

Continue reading

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแ …

Continue reading

Continue reading

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี”

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี” ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกา …

Continue reading