มกราคม 28, 2022 archive

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 4) เพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศา …

Continue reading