มกราคม 17, 2022 archive

ว๊าววววว ผลงานการสรรค์สร้างเบเกอรี่ และของหวานอาหารยุโรปของนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ว๊าววววว ผลงานการสรรค์สร้างเบเกอรี่ และของหวานอาหารยุโร …

Continue reading

Continue reading

รายวิชาอาหารยุโรป สาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

เครปซูเซตต์ (Crepe suzette) รายวิชาอาหารยุโรป สาขาวิทยา …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ “คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคาในการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานกองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ “คณ …

Continue reading