ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

โครงการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องสำนักงานคณบดี

Continue reading

โครงการทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดทำบุญภายในคณะ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จำนวน 30 ท่าน ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร“อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 15 ท่าน ในการทำอาหาร 3 เมนู คืออาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเพื่อให้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันของหน่วยงาน โดยได้แบ่งรายละเอียดของการทำงานตามโครงสร้างการบริหาร คือ งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน และ งานกิจการนักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

Continue reading

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียด

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 21 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!! 

Continue reading