ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณรายได้

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  New!!! Continue reading

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2561

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading