ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัย ปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ปี 2562 – 2563 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

         

       

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ TEMASEK ค่ะ 💐

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

https://hr.rmutr.ac.th/?p=5866

สารจากนายกสภาฯ วันมหาสงกรานต์ 2563

วันมหาสงกรานต์ปีนี้ ปีชวดแรม 6 ค่ำเดือน5ตรงกับ13เม.ย.63 วันที่ 16 เมษายนเถลิงศกเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1382 ขอให้กัลยาณคุณที่ท่านได้กระทำตลอดมา จงเป็นพลัง น้อมนำสิริและมงคลมาสู่ท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และครอบครัวมากยิ่งขึ้น ให้มีความสุขทั้งกาย สบายทั้งใจ ปราศจากโรคภัย แข็งแรง ได้รับแต่สิ่งที่ปราถนาโดยธรรม เจริญยิ่งขิ้น มั่งคั่งสมบูรณ์ และปลอดภัยอยู่ทุกเมื่อ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สารจากอธิการบดี วันมหาสงกรานต์ 2563

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุกๆท่าน และครอบครัว มีความสุขทั้งกายและใจ จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และก้าวข้ามผ่านวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

# ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ ห่างไกล โควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 จึงมีกิจกรรมยามว่างให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

 

Continue reading

จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room โดยเน้นให้ความรู้วิธีการใช้ระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนและสอนได้ตามปกติ

 

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง
เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมยามว่าง จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้เสริมทักษะทางด้านการพูด วิธีการพูด และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วย โดยรูปแบบการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์ โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
สนใจติดต่อ 081-770-7503

    

การวางแผนการเรียน – การสอน ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ

นวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน – การสอน ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 เพื่อความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

 

ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบรับตรง, TCAS2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง และ TCAS 2 

2 สาขาวิชา ดังนี้

👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.) 🥘🥗🍰
👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 🍀🎍☀️
>>นักเรียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563  (นับวันประทับตราไปรษณีย์) เอกสารได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน  รูปถ่าย แฟ้มสะสมผลงาน หรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

***หมายเหตุ (หากไม่สะดวกส่งไปรษณีย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 081-7707503  หรือ 02-4416000 ต่อ 2630)***

นักรียนที่มีรายชื่อทุกคนติดต่อ โทร 0817707503  หรือ 02-4416000 ต่อ 2630   

***👨‍🎓สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.) 💅  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0817707503

ที่อยู่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  

Continue reading