ขอนำเสนอ Banoffee แสนอร่อย

ที่ยง ๆ บ่าย ๆ ร่างกายใครต้องการของหวานบ้างเอ่ย?
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารมีของหวานอร่อยๆ มานำเสนอค่ะ
Banoffee แสนอร่อย มีให้เลือกสรรถึง 2 ไส้ ไม่ว่าจะสอดไส้กล้วยหอมจอมซนหวานๆนุ่มๆ และฝอยทองหอมละมุน กัดปุ๊บละลายในปากปั๊บ รับรองว่าไส้เน้นๆทุกคำจ้า!!!!!
💰จำหน่ายเพียงราคากล่องละ 35 บาท เท่านั้นค่ะ
📍ค้นหาความอร่อยได้ที่ บัวสวรรค์ค่าเฟ่
🙇‍♀️อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าแสนอร่อยกันนะคะ🙇‍♀️

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2563
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/33VQukNPGLYgvFvg7
2. แจ้งชำระเงิน และรายละเอียดการออกใบเสร็จ
แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/af4nqQih7BmFcAPa8
3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน
–กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกา หรือดินสอ มาในวันอบรม
–หากผู้เข้ารับการอบรมไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด ขอเลื่อนการอบรมโดยจะแจ้งผ่านทางหน้าเพจ (คืนเงินให้หากไม่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรอบถัดไป)
–ไม่คืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครไม่มาอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ปิ่นอนงค์ (อ.ปิ่น) 086-346-6615, อ.ดร.อาภาพร (อ.ส้ม) 081-948-3195
มี In-house training ให้กับบริษัทที่สนใจ

จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ 14 -15 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 1811 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

Continue reading

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 คณบดี บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกร และมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งภายในงานเริ่มด้วยการแสดงประติมากรรมดนตรีแจ๊ส โดย ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรเอกระดับโลกนักปั้นแห่งจิตวิญญาณ ได้แสดงการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง Gusto Saxophone Quartet ในเวลา 19 นาที จากนั้นเป็นการแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนขับดอก ขบวนพิธีอัญเชิญตราราชมงคล พิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบโล่รางวัล “นพรัตนราชมงคล” ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ภายใต้คำสอนศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 1.นายวัชระ กล้าค้าขาย จิตรกรอิสระ 2.ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร 3.นายสาคร เสมอภาค ประธานกรรมการบริษัท ฟิวชั่น ดีไซน์เดคคอเรท 4.นายสุชาญ ศีลอำนวย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย 5.นายสมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ 6.นายสายันต์ ธัญญา ข้าราชการ หัวหน้าส่วนพัฒนาอาชีพ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7.นางสาวพัชรียา แฟงอ๊อด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ P.a.d Banana Leaf Studio 8.นายอาทิตย์ เพ็ชรวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอคทีฟเอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด และ9.นายกิตติศักดิ์ ทาบทอง พิธีกรอิสระ
จากนั้นทีมองค์การนักศึกษาได้นำทีมนักศึกษา ร่วมถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้มีผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์บริการวิขาการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์บริการวิขาการ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สันติ รัตนวีระนนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 25623 พิจารณาแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ​ 2564 การจัดตั้ง​ ยุบรวม​ ศูนย์บริการและพิจารณาประกาศต่างๆ​ ที่เกี่ยวข้อง​ ณ ห้องประชุมคเชนทร์​ สำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากร้านอาหารชั้นนำ ทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม

Continue reading

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์การฝากตัวเป็นศิษย์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง 26809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป
ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป โดยทาง มทร.รัตนโกสินทร์ มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ คุณชาณวิทย์ อิสลาม ผู้อำนวยการใหญ่สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
 

Continue reading