โครงการประชุมการประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมการประเมินความเสี่ยง ในระดับคณะ ณ ห้องสำนักงานคณบดี

 

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

โครงการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องสำนักงานคณบดี

Continue reading

โครงการทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดทำบุญภายในคณะ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จำนวน 30 ท่าน ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร“อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 15 ท่าน ในการทำอาหาร 3 เมนู คืออาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเพื่อให้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันของหน่วยงาน โดยได้แบ่งรายละเอียดของการทำงานตามโครงสร้างการบริหาร คือ งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน และ งานกิจการนักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร