โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Continue reading

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ

“หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”  NEW !!! 

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.5 ประจำปีการศึกษา 2561

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณรายได้

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  New!!! Continue reading

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2561

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading