ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร“อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 15 ท่าน ในการทำอาหาร 3 เมนู คืออาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเพื่อให้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันของหน่วยงาน โดยได้แบ่งรายละเอียดของการทำงานตามโครงสร้างการบริหาร คือ งานบริการวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน และ งานกิจการนักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

Continue reading

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียด

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 21 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!! 

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)

ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2561

Continue reading